قطع آب برخی مناطق تهران


شبکه خبر - 7 اسفند 98 - 22:15| آب برخی مناطق تهران قطع شده است. چون موضوع مهمی است از آقای صالحی مدیرعامل شرکت تأمین و تصفیه آبهای تهران پیگیری می‌شویم دلیل قطعی آب چه بوده و کی وصل خواهد شد؟

 ویدیوهای پیشنهادی