شروع از صفر


سلام سلام سلام امید داشته باشید که اگر از اسفند ماه شروع به مطالعه کنید، برای کنکور، میتوانید به نتایج قابل قبولی برسید و حتی برای بعضی از دانش اموزان نتایج فوق العاده عالی میتواند رقم بخورد، اما چرا گفتم میتواند این اتفاق رخ دهد؟ چرا نگفتم قطعا شما دانش اموزان همگی موفق خواهید شد؟ به دلیل اینکه موفق شدن و رتبه شدن از اسفند تا کنکور نیازمند دانستن نکات خاصی است که تایین کننده نتیجه شما است.

 ویدیوهای پیشنهادی