عشق و انسانیت: واکنش پیرمرد 80 ساله ژاپنی به کرونای همسرش!


روزلاگ: ویدئوی پرستاری پیرمرد 80 ساله ژاپنی از همسرش را مشاهده می فرمایید که به کرونا مبتلاست! عشق و انسانیت پایان ندارد! اما عده ای «منفع طلب» و «پول پرست» در ایران، به جای همدردی و انسان دوستی، اقدام به احتکار ماسک کردند! «کاسبان کرونا» بویی از عشق و انسانیت نبرده اند! اطلاعات بیشتر و تکمیلی را در مجله خبری روزلاگ ( ببینید و بخوانید.

 ویدیوهای پیشنهادی