تقدیم به ملتی که هر بار با حادثه ای رو به رو میشن../شعر و دکلمه : مه زاد رازی


شعر " خاک من " از کتاب نشانی شعر/ شعر و دکلمه : مه زاد رازی / آدرس اینستاگرام @mahzadrazi

 ویدیوهای پیشنهادی