ضدعفونی کردن مسافران در مقابل ویروس کرونا (قشم)


این بیماری میتونه یک الی دوهفته و یاهم بیشتر مخفی باشه و اگر هم طرف تست بده تا ۳ روز طول میکشه جوابش بیاد

 ویدیوهای پیشنهادی