گفتگوی متفاوت با زن خائن کرجی


زن جوان که در شکنجه گاه شوهرش آرزوی مرگ می کرد ادعا می کند دستور قتل را به پسرخاله اش نداده و هیچ علاقه ای به پسرخاله دعانویسش نداشته است. www.nikru.ir : پايگاه خبري نيک رو :

 ویدیوهای پیشنهادی