اصلاح ناهنجاری های عقب بودن فک بالا و جلو بودن فک پایین بدون جراحی | دکتر قریشی


اخیرا می توان با استفاده از مینی پلیت ها و نصب انها در محل مناسب ناهنجاری های عقب بودن فک بالا و جلو بودن فک پایین را اصلاح کرد. لازم به ذکر است که این روش در سنین پایین جوابگو بوده و نیاز به جراحی برای نصب مینی پلیت ها میباشد. Recent advances in Class III treatment allows the use of miniplates in the upper and lower jaw and direct application of class III elastics to control the jaw discrepancy. www.drsaeedghorashi.com

 ویدیوهای پیشنهادی