فرار عجیب راننده از صحنه تصادف


پس از تصادف دو ماشین و یک دوچرخه با یکدیگر، راننده متخلف به شکل عجیبی از صحنه تصادف فرار کرد.

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها