ازدواج به شرط طلاق در مقابل ازدواج موقت!!!!!!


پاسخ به شبهات شبکه وهابی کلمه از سوی شبکه ولایت (استاد ابوالقاسمی) www.velayattv.comشیعه- سنی- شبکه ولایت – شبکه کلمه – نقد وهابیت- جالب - دیدنی - مهم – شبهه, وهابیت, دروغ, ازدواج, طلاق, مقابل, ازدواج, موقت!!!!!!

 ویدیوهای پیشنهادی