تحلیلی بر جدیدترین حاشیه سازی فائزه هاشمی/معاونت سیاسی


سناریو با انتشار یک عکس کلید خورد، دیدار فائزه هاشمی رفسنجانی با "فریبا کمال آبادی"، عضو ارشد بهاییت ایران که به تازگی بعد از ۸ سال زندان به مرخصی آمده است. قشر مذهبی و متشرع جامعه اعم از اصلاح طلب، اعتدالی و اصولگرا نسبت به تابوشکنی و خط شکنی دختر روحانی سرشناس جمهوری اسلامی ایران منزجر شدند؛ البته فائزه از قبل اعلام کرده که با این طیف قرابت و رفاقت دارد و به نوعی مسیر آینده را مشخص کرده بود.

 ویدیوهای پیشنهادی