۱۴ کشته و زخمی در ریزش ساختمان ۳ طبقه در پاکستان


ویدیو ۱۴ کشته و زخمی در ریزش ساختمان ۳ طبقه در پاکستان از کانال فرتاک

 ویدیوهای پیشنهادی