آموزش حرکت دست و پای آدمک به روش فریم فریم در فلش


یکی از روشهای ساخت انیمیشن روش فریم به فریم است .در این روش برای به حرکت درآوردن یک سمبل یا شکل آن شکل را در فریم های مختلف و پشت سرهم قرار می دهیم و سپس در هر فریم تغییرات مورد نظرمان را بر روی شکل اعمال می کنیم. زمانی که فریم ها به ترتیب و پشت سرهم نمایش داده می شوند سمبل ما در حال حرکت دیده می شود. لینک دانلود آموزش به همراه توضیحات: ?موزش-حرکت-دست-و-پای-آدمک-به-روش-فریم-فر/

 ویدیوهای پیشنهادی