خطر عدم وحدت نامزدهای همسو! | علیرضا پناهیان


کاندیداهایی که با شکستن رای مردم در یک شهر، باعث رای‌نیاوردن گفتمان عقلانیت و شفافیت شوند، تقوا ندارند

 ویدیوهای پیشنهادی