شب برفی در زمستان. اقامتگاه بومگردی و گردشگری روستای برما


#شب_برفی # زمستان#بخاری_هیزمی#اقامتگاه_سنتی_کاهگلی_چوبی#

 ویدیوهای پیشنهادی