توضیحات قالیباف در خصوص دلیل کاندیدا شدن در انتخابات


محمدباقر قالیباف دلیل کاندیدا شدنش در انتخابات مجلس را با انتشار یک ویدئو توضیح داد.

 ویدیوهای پیشنهادی