زارع، استاندار گیلان: بیش از 80 درصد راههای روستای باز شده است


زارع، استاندار گیلان: بیش از 80 درصد راههای روستای باز شده است www.nikru.ir : پايگاه خبري نيک رو :

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها

01:52 wiuejemwjnw