پوتین: تا زمانی که من رئیس جمهور هستم لفظ «پدر» و «مادر» حذف نخواهد شد


رئیس جمهوری روسیه در پاسخ به این سوال که آیا لفظ «پدر» و «مادر» همانند کشورهای اروپایی در روسیه نیز حذف می‌شود گفت: ما چیزی به نام والدین شماره یک و دو نداریم تا زمانی که من رئیس جمهور هستم والدین «پدر» و «مادر» خطاب می‌شوند. گفتنی است برخی کشورهای غربی از جمله فرانسه در اسناد مدارس خود بجای کلمه «پدر» و «مادر» از عبارات «والدین شماره۱» و «والدین شماره۲» استفاده می‌کنند! www.nikru.ir : پايگاه خبري نيک رو :

 ویدیوهای پیشنهادی