توضیحات ناظمی درباره توییت معروف "طلوع خواهیم کرد"!


صحبت های مازیار ناظمی در خصوص مذاکره با مربیان بزرگ دنیا نظیر مورینیو و کلینزمن و توضیحات در خصوص این توئیت حاشیه ساز

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها