کارتون آنتونی رابینز ، انگیزشی ترین سخنران دنیا


بسیاری از مردم جهان و ایران با کتاب‌های آنتونی رابینز آشنایی دارند و یا برخی از فیلم‌ها و سمینارهای او را دیده‌اند. معمولاً در کشور ما رسم بر این است که افراد را بر اوج می‌برند و بعد از مدتی نیز به هر روش ممکن بر زمین می‌کوبند! آنتونی رابینز هم از این قاعده مستثنی نیست! حالا پس از اوج، نوبت به کوبیدن است و خیلی از مدرسان و نویسندگان مشغول به زمین کوبیدن او هستند و هر کسی در هرجایی که بتواند در حال بد گویی و بد نویسی از اوست! جالب اینکه در بسیاری از مواردی که این بدگویی جلوی من اتفاق افتاده، وقتی از چنین ا

 ویدیوهای پیشنهادی