برترین سدان! نگاهی گذرا به Kia Cadenza مدل 2020


برترین سدان! نگاهی گذرا به Kia Cadenza مدل 2020 -- نگاهی به طراحی داخلی، خارجی و دینامیک رانندگی محصول جدید کیا -- کانال ما

 ویدیوهای پیشنهادی

01:17 Cadenza

 جدیدترین ویدیوها