تنهاست!


در انتظار نشستی؟ در انتظار بایست! هنوز حضرت معشوق یار می خواهد (: اَللّهُمَ عَجّلِ وَلیِکَ الفَرَج