سقوط آزاد چمروش فلسفه نامگذاری


بسیاری از دوستان سوال میپرسند که فلسفه انتخاب اسم چمروش برای باشگاه هوانوردی چی بوده؟ توی این ویدئو با چمروش خیلی بیشتر آشنا میشیم

 ویدیوهای پیشنهادی