روباه به بچه خرس ها که مادرشون سوخته شیر میده .


در آتش سوزی استرالیا این روباه به بچه خرس ها که مادرشون سوخته شیر میده . حالا مقایسه کنید با آدمها

 ویدیوهای پیشنهادی