فریباماهی پیکاسو: Rhinecanthus assasi


فریباماهی پیکاسو (نام علمی: Rhinecanthus assasi)، یا پیکاسوی عربی، از ماهیان خاص خلیج فارس و دریای عمان و تا حدی اقیانوس هند، خلیج عقبه و دریای سرخ است. این ماهی زیبا که ارزش آکواریومی هم دارد، ساکن آبهای کم عمق بوده و از بیمهرگان کفزی تغذیه می‌کند. طول آن تا 30 سانتیمتر می‌رسد. ◄ اطلاعات بیشتر: