فوتبال ۱۲۰ | گفتگو با "کاوه رضایی" لژیونر آماده‌ی فوتبال ایران


برنامه ۲۴ بهمن ۹۸ ـــ کاوه رضایی از روزهای سخت مصدومیت، تلفظ نام تیم‌هایش، رفاقت با ایرانی‌ها در بلژیک و شرایطش در شارلروا می‌گوید.

 ویدیوهای پیشنهادی