بیماری زخم اثنی عشر چیست؟ (برنامه رادیویی) دکتر اصغر خسروی فوق تخصص گوارش


دکتر اصغر خسروی فوق تخصص گوارش و کبد آندوسکوپی دارای بورد فوق تخصصی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

 ویدیوهای پیشنهادی