منبع کویل دار ایستاده منبع کویل دار


"منبع کویل دار ?کی از تجهیزات مهم در بخش موتورخانه ی ساختمان می باشد که وظیفه تامین آبگرم بهداشتی ساختمان را به عهده دارد . در انتخاب "منبع کویل دار همواره باید در ظرفیت و انتخاب کویل حرارتی دقت لازم به عمل آمد تا هزینه دوباره برای طراحی پرداخت نشود. گروه صنعتی گرماب با مهندسان برجسته در سطح کشور در این راستا اقدام می کند و با مشاوره رایگانی که در اختیار کارفرمایان عزیز قرار می دهد از هزینه های اضافی جلوگیری به عمل می آورد تماس با کارشناسان فنی 0912457103

 ویدیوهای پیشنهادی