ویروس کرونا / فیلم از ویروس کرونا در زیر میکروسکوپ


کرونا ویروس چیست؟ علائم کرونا ویروس اولین فیلم از ویروس کرونا در زیر میکروسکوپ فیلمی از ویروس کرونا در زیر میکروسکوپ را مشاهده می‌کنید. محققان استرالیایی موفق شدند تا ویروس کرونا را از بدن یک بیمار بگیرند و آن را رشد دهند. آنها قصد تولید داروی ضد ویروس کرونا را دارند. فیلمی از ویروس کرونا در زیر میکروسکوپ را مشاهده می‌کنید. مرکز تخصصی طب سنتی دکتر کیوان یعقوبی جهت رزرو وقت قبلی با شماره های مرکز درمانی طب سنتی تماس بگیرید تلفن 02177346633

 ویدیوهای پیشنهادی