این گوزن بزرگ زیبا، هر روز به دیدار این پیرزن تنها می آید


این گوزن بزرگ زیبا، هر روز به دیدار این پیرزن تنها می آید، در مقابل با کلام مهربانانه، مقداری، خوراکی و نوازش پذیرایی می‌شود.

 ویدیوهای پیشنهادی