اولین ویدیو از پشت درهای اتاق ملاقات ممنوع محمدرضا شجریان در بیمارستان جم


آخرین وضعیت جسمانی استاد آواز ایران از زبان پزشک مخصوص ایشان

 ویدیوهای پیشنهادی