اطلاعات کلی مقدونیه ، موسسه مهاجرت تحصیلی | go2tr


کشور مقدونیه سرزمینی اروپایی است که در بخش شمال کشور یونان قرار دارد این کشور به طور کلی در شبه جزیره بالکان قرار دارد، بیشترین مساحت این کشور فلاتی با ارتفاع 600 الی 900 متر است. رودخانه واردار این کشور را به دو قسمت تقسیم می‌کند. دریاچه های بسیار مهمی در بخش جنوب شرقی مقدونیه قرار دارد. برای دسترسی به اطلاعات بیشتر در این موردبه لینک زیر مراجعه فرمایید:

 ویدیوهای پیشنهادی