اثر هاله‌ای چیست؟


اثر هاله‌ای یعنی ما یک صفت خوب یا بد را در پدیده‌ای می‌بینیم و سپس سایر صفات خوب یا بد را به آن پدیده نسبت می‌دهیم. اثر هاله‌ای می‌تواند موجب برداشتهای کاملا غلطی در ذهن ما شود و متاسفانه پایه بسیاری از تصمیمات و انتخابهای آینده ما گردد. توضیحات مهدی عرب زاده مدرس دوره‌های تخصصی nlp درباره اثر هاله‌ای را در این ویدئو ببینید. وبسایت: