جشنواره عکس هشت


جشنواره عکس هشت از جشنواره هایی است که توسط شرکت نقش رویای بهشت برگزار میشود. این جشنواره در حال برگزاری سومین دوره خود می باشد. در این ویدئو گزارشی از دوره های اول و دوم این جشنواره را مشاهد میکنید. نقش رویای بهشت مرکز جامع خدمات روابط عمومی 09120175814

 ویدیوهای پیشنهادی