فرار به موقع گزارشگر تلویزیون از صحنه تصادف


هنگامی که Alex Savidge گزارشگر شبکه تلویزیونی KTVU Fox 2 مقابل دوربین ایستاده بود و آخرین اطلاعات را درباره حادثه خارج شدن قطار از ریل در آلامدا گزارش می‌کرد، ناگهان با شنیدن صدای تصادف خودروها در پشت سرش از جای خود تکان خورد و با این اقدام به موقع خود از آسیب دیدن نجات یافت.

 ویدیوهای پیشنهادی