دکتر عباسی « این است انتقام سخت » | سیلی موشکی ایران به آمریکا


کاری از کانال جدال احسن با سخنرانی روشنگر دکتر حسن عباسی برای اطلاع از کار های جدید این کانال به آدرس جدال احسن در سروش یا ایتا و تلگرام مراجعه کنید jdale_ahsan@

 ویدیوهای پیشنهادی