فیلم هندی وزیر | اکشن جنگی 2016


یک افسر پلیس که دچار آسیب های روانی‌ست، با یک پدر عزادار دوست میشود که توسط نیروهایی مرموز که منتهی به تروریسم میشوند، مدام تهدید می شود و…

 ویدیوهای پیشنهادی