مصاحبه با مردم و شهروندان در مورد آثار و برکات شهادت سردار سلیمانی


خبر باغستان : به سراغ شهروندان باغستان رفته ایم و از آنها آثار و برکات شهادت سردار سلیمانی بر نظام و محور مقاومت رو جویا شده ایم با ما همراه باشید - قسمت دوم

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها