نخستین واکنش سخنگوی قوه قضائیه به حضور سفیر انگلیس در تجمع غیرقانونی و اقدام به تصویربرداری


نخستین واکنش سخنگوی قوه قضائیه به حضور سفیر انگلیس در تجمع غیرقانونی و اقدام به تصویربرداری www.nikru.ir : پایگاه خبری نیک رو : "اسماعیلی" هشدار داد: با کسی شوخی نداریم.

 ویدیوهای پیشنهادی