ترامپ بر روی تظاهرات ایران تمرکز کرده تا اذهان را از ترور [سردار] سلیمانی منحرف کند


خبرنگار و کارشناس CNN: ترامپ بر روی تظاهرات ایران تمرکز کرده تا اذهان را از ترور [سردار] سلیمانی منحرف کند www.nikru.ir : پایگاه خبری نیک رو : ایرانی ها هفته گذشته یکصدا مرگ بر آمریکا گفتند اما داستان هواپیما برای ترامپ بهتر است. این همان رئیس جمهوری است که هفته گذشته ایران را به بمباران مراکز فرهنگی تهدید و ایرانیان را ممنوع الورود کرد.

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها