کارشناس شبکه لندنی: ایران نشان داد هر سیلی را با دو سیلی پاسخ می‌دهد


«جواد عبدالوهاب» کارشناس شبکه لندنی «الحوار» در بررسی تبعات حمله موشکی ایران به پایگاه آمریکایی «عین الاسد» در عراق گفت: ما عادت کرده بودیم همیشه آمریکا مهاجم باشد ولی دیدیم ایران سیلی را با دو سیلی پاسخ می‌دهد. www.nikru.ir : پایگاه خبری نیک رو :

 ویدیوهای پیشنهادی