استاد خاتمی نڗاد -دگمه شروع جنگهای آخرالزمانی


- آیا می‌توان واقعه عاشورا را دعوای اموی-هاشمی دانست؟ - پیشنهاد زیاد بن ابیه برای به حکومت رسیدن یزید، چه بود؟ - صحبت تامل برانگیز دونالد ریگان درباره جنگ‌های آخر الزمانی چه بود؟ جهت مشاهده نماهنگ‌های بیشتر به سایت www.asre-zohur.ir مراجعه نمایید.

 ویدیوهای پیشنهادی