نماهنگ شوق روی تو


نماهنگ شوق روی تو منظومه ای ترکی و فارسی در شوق مولای عالم با اشعار و دکلمه: استاد غلامی سرای کاری از: مرکز فرهنگی شهید جدیری کهنموئی

 ویدیوهای پیشنهادی