لحظه باورنکردنی از جریان آبی که انگار در زمان یخ زده است!


«پی یترو گیانکارلو» 39 ساله اهل ایتالیا این صحنه را در منطقه Parco Nazionale D'Abruzzo دید و فیلم گرفت. www.nikru.ir : پایگاه خبری نیک رو :

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها