مرگ دیجیتال


در دنیای دیجیتال، وقتی فردی می‌میرد حساب‌های او در شبکه‌های اجتماعی، بانک‌ها و ... همچنان زنده هستند و حتی ممکن است مورد سوءاستفاده قرار بگیرد. چه راه حلی وجود دارد؟

 ویدیوهای پیشنهادی