نخست وزیر کانادا گفت: سقوط هواپیمای اوکراینی، معلول، تنش‎زاییِ آمریکا با ایران است


نخست وزیر کانادا گفت: سقوط هواپیمای اوکراینی، معلول، تنش‎زاییِ آمریکا با ایران است. www.nikru.ir : پایگاه خبری نیک رو :

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها