دیدار سردار حاجی زاده و نقدی با خانواده شهدای هواپیمای اوکراینی


دیدار سردار "حاجی زاده" و "نقدی" با خانواده شهیده فاطمه محمودی از جانباختگان حادثه سقوط هواپیما

 ویدیوهای پیشنهادی