تجمع دانشجویان و اعتراض به سو استفاده گران از حادثه هواپیمایی


جمعی از دانشجویان دانشگاه تهران با برگزاری تجمع در این دانشگاه به اقدامات ساختارشکنانه و سوءاستفاده برخی افراد و جریانات از ماجرای جان‌باختن تعدادی از هموطنان در حادثه هواپیمایی اخیر اعتراض کردند.

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها