تحویل اجباری واحد‌های نیمه‌تمام مسکن‌مهر در پردیس


مدت کوتاهی است که تعدادی از واحدهای فاز ۸ مسکن مهر در پردیس، آماده شده و شرکت عمران در حالی نامه تحویل واحد را به مالکان ارائه می‌دهد که اغلب مالکان این واحدها به عدم تکمیل زیرساخت‌های منازلشان و اجبار در پرداخت هزینه نگهداری در صورت تحویل نگرفتن واحد، اعتراض دارند. www.nikru.ir : پایگاه خبری نیک رو :

 ویدیوهای پیشنهادی