۳۰۰ سکه بهار آزادی،یک آپارتمان،یک دستگاه خودروهدایایی مسئولین به کیمیا علیزاده


۳۰۰ سکه بهار آزادی، یک دستگاه آپارتمان، یک دستگاه خودرو، ۵۰ میلیون تومان نقد و جوایزی از این قبیل نمونه‌ای از هدایایی که مسئولین به کیمیا علیزاده دادند www.nikru.ir : پایگاه خبری نیک رو : ورزشکاری که با سوءاستفاده از شهرت ملی پوش بودن مدعی شده است در این سال‌ها هر طور خواستند با من بازی‌ کرده‌اند!

 ویدیوهای پیشنهادی