مسعود بارزانی: ایران نخستین کشوری بود که به ما برای مبارزه با داعش اسلحه داد


مسعود بارزانی: ایران نخستین کشوری بود که به ما برای مبارزه با داعش اسلحه داد www.nikru.ir : پایگاه خبری نیک رو :

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها